5.673
Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan!
6.083
Usulan Musrenbang Kecamatan!
2.276
                              Total Usulan Pokir
2.930
                      Usulan Diproses / Forum Perangkat Daerah
2.520
Total Usulan OPD
Loading...