5.673
Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan!
5.018
Usulan Diproses Musrenbang Kecamatan!
1.650
                              Total Usulan Pokir
0
                      Usulan Diproses / Forum Perangkat Daerah
2.149
Total Usulan OPD
Loading...